การผ่าตัดสมองด้วยเทคนิค (Steriotactic Neurosurgery)

การผ่าตัดสมอง เทคนิคนำวิถี

ปัจจุบันเข้าสู่สมัยของเทคโนโลยียุคคอมพิวเตอร์ เครื่องมือแพทย์ ได้รับพัฒนาและออกแบบให้ทำงานล้ำหน้าสำหรับช่วยรักษาโรค มีความก้าวหน้าไปถึงขั้นที่ประสาทศัลยแพทย์สามารถผ่าตัดสมอง โดยมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างชัดเจนและมีความแม่นยำ ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ที่เรียกว่า การผ่าตัดสมองด้วยเทคนิคนำวิถี (Steriotactic Neurosurgery) เราลองมาดูกันว่า เจ้าเทคนิคใหม่ที่ว่า จะมีขั้นตอนพิเศษอย่างไร

การผ่าตัดสมองด้วยเทคนิคนำวิถี (Steriotactic Neurosurgery)

แต่ด้วยเทคนิคใหม่ของการผ่าตัดสมองด้วยระบบนำวิถี แพทย์สามารถกำหนดจุด ที่ต้องการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำ ก่อนที่จะลงมีด โดยอาศัยอุปกรณ์พิเศษ ที่เป็นโลหะยึดกับศีรษะ แล้วนำผู้ป่วย ไปเข้าเครื่องสร้างภาพของสมอง เมื่อได้ภาพตามต้องการแล้ว จึงนำภาพนั้นไปวางแผน กำหนดพิกัด โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ศัลยแพทย์ที่ผ่าตัดสมอง จะสามารถเปิดแผลศีรษะเฉพาะจุด ที่ต้องการเท่านั้น ทำให้ผู้ป่วยมีบาดแผล เล็กลงอย่างมาก บางครั้งอาจผ่าตัดผ่านรูขนาดเล็กเพียง 1 – 2 เซนติเมตร ส่งผลให้ผู้ป่วย บาดเจ็บน้อย สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว มีความเสี่ยงต่อการเกิดความพิการ หรือเสียชีวิตต่ำกว่า และที่สำคัญมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าวิถีผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะแบบดั้งเดิมด้วย

การผ่าตัดสมองด้วยเทคนิคนำวิถีนี้ สามารถนำมาใช้ รักษาโรคทางสมอง ได้หลายโรค อาทิเช่น โรคเลือดออกในสมอง โรคเนื้องอกในสมอง โรคฝีในสมอง และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบ ในรักษาโรคพาร์กินสัน โรคลมชัก หรือแม้แต่การใช้ เพื่อการฝังแร่กัมมันตรังสี หรือปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเข้าสู่สมอง เพื่อการรักษาโรค

ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเช่นนี้เอง ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่มนุษยชาติ และเพิ่มโอกาส ให้เราได้อยู่กับ บุคคลที่รัก อย่างมีความสุข และยาวนาน กว่ายุคก่อนอย่างมาก

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : โรงพยาบาลกรุงเทพ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest
5/5