คลินิคหรือโรงพยาบาล ร้อยไหมที่ไหนดี

คลินิคหรือโรงพยาบาล

“การร้อยไหมยังไม่มีผลการศึกษาทางการแพทย์ที่แน่ชัดถึงประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในระยะยาว จึงต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ศึกษาถึงผลที่ได้รับและผลกระทบที่อาจจะเกิดก่อนรับบริการเสริมความงามด้วยเทคนิคนี้”

ซึ่งการร้อยไหม แม้ว่าจะไม่ต้องดมยาเพื่อผ่าตัดใหญ่ แต่ต้องทำในสถานพยาบาล ไม่ใช่ร้านเสริมสวย หรือ สถานบริการเสริมความงามประเภท อื่น ๆ เด็ดขาด เพราะผู้ให้บริการที่ไม่ใช่แพทย์ที่มีความชำนาญ อาจจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ร่างกาย จนถึงขั้นเกิดความพิการต่อตัวผู้รับบริการได้ เช่น ปากเบี้ยว, หน้าไม่สมมาตร, เกิดแผลเป็นนูน หรือคีลอยด์, ผิวหนังอักเสบ ติดเชื้อเป็นหนอง จากขั้นตอนการให้ บริการที่ไม่สะอาด หรือตาบอดถาวรได้

ประการสำคัญ การเสริมความงาม ด้วยเทคนิคทางการแพทย์ประเภทใดก็ตาม ต้องเลือกรับบริการจากแพทย์และสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัย อย่างไรก็ดีทุกคนต่างมีความสวย-หล่ออยู่กับตัว แค่เพียง หันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ทำจิตใจให้แจ่มใสเพียงเท่านี้ ก็จะช่วยผลัดกันให้เกิดความสวย-หล่อทั้งภายนอกและภายในได้โดยไม่ต้องอาศัยการศัลยกรรม หรือเทคนิคเสริมความงามแต่อย่างใด

ประการสำคัญ การเสริมความงามด้วยเทคนิคทางการแพทย์ประเภทใดก็ตาม ต้องเลือกรับบริการจากแพทย์และสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัยอย่างไรก็ดี ทุกคนต่างมีความสวย-หล่ออยู่กับตัว แค่เพียงหันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ งดดื่มสุรา-สูบบุหรี่ และทำจิตใจให้แจ่มใสเพียงเท่านี้ ก็จะช่วยผลัดกันให้เกิดความสวย-หล่อทั้งภายนอกและภายในได้โดยไม่ต้องอาศัยการศัลยกรรม หรือเทคนิคเสริมความงามแต่อย่างใด

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest
5/5
lose weight
ลดความอ้วน

เทคโนโลยีในการ ลดความอ้วน มีอะไรบ้างในยุคนี้

เทคโนโลยีในการ ลดความอ้วน มีอะไรบ้างในยุคนี้ ที่ได้รับความนิยม ที่ปลอดภัย และเป็นนวัตกรรม ที่คนไทยเห็นว่าได้ผลดี และเป็นกระแสนิยม