ตรวจสุขภาพการตั้งครรภ์ด้วยอัลตราซาวด์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การตั้งครรภ์ด้วยอัลตราซาวด์

ขณะตั้งครรภ์ การทำอัลตราซาวด์ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่คุณแม่ต้องเข้ารับการตรวจ เพื่อช่วยให้แพทย์เห็นพัฒนาการของทารกในครรภ์ได้ แต่ก็มีคนท้องบางคนที่กังวลว่าการทำอัลตราซาวด์ปลอดภัยหรือไม่ จึงควรศึกษาเกี่ยวกับการตรวจครรภ์ด้วยอัลตราซาวด์ เพื่อความสบายใจของคุณแม่ตั้งครรภ์

อัลตราซาวด์สำคัญกับการตั้งครรภ์อย่างไร ?

อัลตราซาวด์ขณะตั้งครรภ์เป็นวิธีการตรวจที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงแสดงภาพทารกในครรภ์ สภาพของถุงน้ำคร่ำ สายรก หรือแม้แต่รังไข่ เพื่อดูอายุครรภ์ การเจริญเติบโต พัฒนาการของทารก รวมถึงการตรวจเพศของทารก ทั้งนี้ แพทย์มักจะเริ่มทำอัลตราซาวด์ตั้งแต่การตั้งครรภ์ช่วงแรก เพื่อให้แพทย์ทราบว่าคุณแม่ตั้งครรภ์จริงหรือไม่ เป็นการตั้งครรภ์ในมดลูกหรือไม่ หรือมีความผิดปกติทางร่างกายและความพิการใด ๆ ของทารกที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ 16-18 ด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ แพทย์อาจทำอัลตราซาวด์เพื่อตรวจหาความผิดปกติในครรภ์หากทารกในครรภ์หยุดดิ้น คุณแม่มีอาการเลือดออก หรือมีอาการปวดเกร็งที่ท้อง

เมื่อใดควรรับการตรวจอัลตราซาวด์ ?

การตรวจอัลตราซาวด์จำเป็นต่อสตรีมีครรภ์ เพราะเป็นการตรวจดูพัฒนาการและมองหาความเป็นไปได้ที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แพทย์จะเริ่มนัดตรวจในช่วง 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ และอาจทำการตรวจเพียงไม่กี่ครั้ง ทว่าในบางกรณีก็จำเป็นต้องตรวจหลายครั้งเพื่อติดตามพัฒนาการของทารกในครรภ์ โดยเฉพาะหากคุณแม่มีภาวะดังต่อไปนี้

  • เป็นโรคเบาหวาน
  • มีภาวะความดันโลหิตสูง
  • มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 35 ขึ้นไป
  • เคยเกิดภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งก่อน
  • ตั้งครรภ์แฝด

อัลตราซาวด์คนท้องทำอย่างไร ?

โดยทั่วไป การอัลตราซาวด์จะเริ่มต้นด้วยการทาเจลสำหรับตรวจลงบนหน้าท้องของคุณแม่ เพื่อเป็นตัวนำคลื่นเสียง จากนั้นจะใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณคลื่นเสียงเข้าไปภายในมดลูก เพื่อสะท้อนออกมาและสร้างภาพภายในครรภ์ให้เห็นเป็นลักษณะขาวดำ ซึ่งทำให้แพทย์สามารถมองเห็นลักษณะของทารกหรือมดลูกได้

ตรวจการตั้งครรภ์ด้วยอัลตราซาวด์ปลอดภัยหรือไม่ ?

อัลตราซาวด์เป็นวิธีการตรวจที่มีความปลอดภัย โดยจากการศึกษาไม่พบว่าวิธีการนี้จะเป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์ เนื่องจากการอัลตราซาวด์เป็นเพียงการส่งคลื่นเสียงสะท้อนและแสดงออกมาเป็นภาพ โดยไม่มีการแพร่กระจายของรังสีแต่อย่างใด ซึ่งต่างจากการเอกซเรย์ที่มีการปล่อยรังสีออกมา นอกจากนี้ การตรวจอัลตราซาวด์ต้องทำโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น และจะต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ในการสั่งตรวจ จึงมั่นใจได้ว่าการตรวจอัลตราซาวด์จะปลอดภัยเพียงพอสำหรับคุณแม่และทารกน้อยในครรภ์

อัลตราซาวด์ตรวจหาความผิดปกในครรภ์ได้ทุกอย่างหรือไม่ ?

แม้อัลตราซาวด์เป็นวิธีการตรวจที่ไม่ส่งผลอันตรายต่อทารกในครรภ์ แต่ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ด้วยว่าคุณแม่รายนั้นสามารถรับการตรวจด้วยวิธีนี้ได้หรือไม่ และในบางกรณีก็อาจไม่สามารถใช้การตรวจอัลตราซาวด์เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติได้ และอาจต้องใช้การตรวจวิธีอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การเจาะน้ำคร่ำเพื่อหาความผิดปกติทางพันธุกรรมอย่างโรคดาวน์ซินโดรม เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest
5/5