โปรแกรมการ ตรวจสุขภาพผู้ชาย ประจำปี ต้องตรวจอะไรบ้าง

ตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพผู้ชาย ไม่ใช่เรื่องจำเป็นสำหรับผู้หญิงอย่างเดียวเท่านั้น แต่สำหรับคุณผู้ชายเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีในผู้ชายมีอะไรบ้างนั้นเป็นคำถามที่ใครหลายคน อยากรู้โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเลยแม้แต่ครั้งเดียวหรือผู้ที่นานๆตรวจครั้ง  มักจะไม่ทราบและละเลย โปรแกรมการตรวจสุขภาพที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อคัดกรองความเสี่ยงจากโรคภัยต่างๆและยังช่วยให้เราพบปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในระยะแรก ซึ่งช่วงอายุที่สมควรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีคือ 18 ถึง 39 ปี และควรตรวจอะไรบ้างนั้นไปดูรายละเอียดต่างๆเหล่านี้กัน

การตรวจความดันโลหิต 

 • เป็นประจำทุกๆ 2 ปีผู้ชายอายุ 18 ถึง 39 ปีควรมีการตรวจวัดความดันโลหิต ซึ่งถ้าหากเลขความดันตัวบนอยู่ระหว่าง 120-130 9 หรือเลขความดันตัวล่างอยู่ระหว่าง 80 ถึง 89 หรืออาจจะมากกว่านั้นคุณควรตรวจความดันทุกปี
 • หากตัวเลขความดันตัวบนสูงกว่า 140 หรือเลขความดันตัวล่างสูงกว่า 90 ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการปรึกษาและเข้ารับการรักษา เพราะคุณอาจจะมีความเสี่ยงเป็นโรคความดัน
 • กรณีที่มี ปัญหาเกี่ยวกับระบบไตโรคหัวใจหรือเป็นเบาหวานควรตรวจโลหิตบ่อยครั้งกว่าปกติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 ตรวจระดับคลอเรสเตอรอล 

 •  เพื่อเป็นการป้องกันโรคหัวใจ ผู้ชายควรเริ่มตรวจระดับคลอเรสเตอรอลตั้งแต่ช่วงอายุ 20 ถึง 35 ปี หากพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติก็สามารถเว้นไปตรวจอีก 5 ปีข้างหน้าได้
 • หากคุณมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเช่นเป็นเบาหวานให้คุณเริ่มตรวจ cholesterol อย่างน้อยอายุ 20 ปี
 • หากคุณเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจหรือมีปัญหาโรคไต ควรได้รับการตรวจคลอเรสเตอรอลบ่อยครั้งขึ้น

การตรวจเบาหวาน 
สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง อาการต่างๆต่อไปนี้ควรจะระมัดระวังและหมั่นเข้ารับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำสม่ำเสมอ

 • ผู้ที่มีอายุ 10 ถึง 18 ปีแต่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนและมีปัจจัยเสี่ยง ต่อการเป็นโรคเบาหวาน เช่น  มีกรรมพันธุ์เป็นโรคเบาหวาน น้ำหนักแรกคลอดน้อย  มารดาเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 • ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์
 • ผู้ที่เคยเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มาก่อน
 • ผู้ที่มีภาวะอ้วนมากหรือน้ำหนักเกินเกณฑ์โดยเฉพาะผู้ที่อ้วนลงพุงซึ่งเราสามารถดูได้โดยการวัดดัชนีมวลกายมากกว่า 25 ขึ้นไป และเป็นผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานร่วมด้วย
 •  ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง  ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ

การตรวจฟัน 
เป็นประเภทการตรวจอย่างหนึ่งในโปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชายอายุ 18-19 ปีควรมีการพบทันตแพทย์ 1-2 ครั้งต่อปีเพื่อตรวจและทำความสะอาดช่องปาก

การตรวจสายตา 

ถ้าหากคุณมีปัญหาทางด้านสายตาควรเข้ารับการตรวจสายตาทุก 2 ปีหรือตามคำแนะนำของแพทย์และถ้าหากคุณเป็นเบาหวานควรเข้ารับการตรวจสายตาอย่างน้อย 1 ปีต่อครั้ง เพราะอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการเบาหวานขึ้นจอตา

การตรวจโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ 

เช่นโรคซิฟิลิสหนองในเทียม การติดเชื้อ hiv รวมถึงการติดเชื้อประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและการใช้ชีวิตร่วมถึงประวัติสุขภาพ

การฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกัน

 • หลังจากอายุ 19 ปีคุณควรได้รับการฉีดวัคซีน บาดทะยักวัคซีนรวมคอตีบไอกรนซึ่งเป็นวัคซีนที่แพทย์จะแนะนำให้ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี
 • ควรปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี
 • หากยังไม่เคยฉีดวัคซีน hpv มาก่อนให้ปรึกษาแพทย์ทันที
 • กรณีที่คุณไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสและไม่เคยฉีดวัคซีนอีสุกอีใสมากก่อนควรเข้ารับการฉีดวัคซีนนี้ 2 dose เพื่อป้องกันความเสี่ยง
 • วัคซีนโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน เป็นประเภทที่แพทย์จะได้ทำการประเมินเพื่อที่จะ พิจารณาว่าคุณควรได้รับวัคซีนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่
 • หากมีความเสี่ยงอื่นๆหรือมีภาวะสุขภาพเช่นโอกาสเกิดโรคเบาหวานแพทย์อาจจะแนะนำให้คุณฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มเติม

รายการต่างๆเหล่านี้คือโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีในผู้ชายซึ่งโปรแกรมการตรวจปกติและถ้าหากคุณต้องการทราบผลการตรวจในเรื่องใดเพิ่มเติม ก็สามารถเพิ่มแผนการตรวจโดยแจ้งเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล และสิ่งสำคัญที่คุณควรตระหนักถึงคือการตรวจสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ใช่รอให้ป่วยหรือมีอาการของโรคใดเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงมาทำการรักษาที่หลัง นอกจากมันจะทำให้คุณเสียสุขภาพแล้วยังต้องเสียเงินมากมายไปกับการรักษามากกว่าเสียเงินไปกับการตรวจสุขภาพประจำปีอีกด้วย การมีสุขภาพดีจึงเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ ป้องกันก่อนป่วยจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุด

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest
5/5
ตรวจสุขภาพ มะเร็ง
การดูแลสุขภาพ

แนะนำ การตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหามะเร็ง

มีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งเป็นจำนวนมากเนื่องจาก ส่วนใหญ่มีโอกาสตรวจพบโรคมะเร็ง ในช่วงที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย การตรวจสุขภาพเพื่อค้นหามะเร็ง จึงมีความสำคัญ

Targeted Therapy การรักษามะเร็งวิธีใหม่
การดูแลสุขภาพ

Targeted Therapy การรักษามะเร็งวิธีใหม่ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

Targeted Therapy การรักษามะเร็งวิธีใหม่ เป็นรูปแบบของการรักษามะเร็งรูปแบบใหม่และจะเป็นการรักษาที่สามารถจัดการได้ตรงจุด ผลข้างเคียงน้อยกว่าเดิม