นวัตกรรมการส่องกล้องรักษาคลองรากฟัน วิธีใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา

เทคโนโลยีรักษา

การรักษาคลองรากฟัน (Root canal treatment) คือ การกำจัดเนื้อเยื่อเส้นประสาทที่ติดเชื้อหรือมีการอักเสบออกจากฟันซี่ที่มีอาการ โดยทำการกรอเปิดช่องทางจากส่วนตัวฟันเข้าไปสู่โพรงประสาทฟันและคลองรากฟันแล้วทำความสะอาดภายในคลองรากฟันร่วมกับการใส่ยาฆ่าเชื้อ หลังจากนั้นจึงทำการอุดคลองรากฟันทั้งหมดด้วยวัสดุอุดคลองรากฟัน

การรักษาคลองรากฟัน..ควรทำเมื่อใด?

เมื่อเส้นประสาทฟันในคลองรากฟันมีการอักเสบ หรือติดเชื้อลุกลามไปถึงกระดูกรอบปลายรากฟัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากฟันผุหรือฟันได้รับอุบัติเหตุ อาจก่อให้เกิดอาการปวดรุนแรง หรืออาการบวมเป็นหนองบริเวณเหงือกและฟัน ควรได้รับการรักษาคลองรากฟัน…เพื่อควบคุมการติดเชื้อและส่งเสริมการซ่อมแซมของกระดูกรอบปลายราก ซึ่งจะได้ผลดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการกำจัดเนื้อเยื่อและเชื้อโรคที่อยู่ในโพรงประสาทและความซับซ้อนของคลองรากฟัน โดยที่คลองรากฟันของฟันแต่ละซี่จะมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ฟัน 1 ซี่ อาจมีมากกว่า 1 คลองราก ทำให้การรักษารากฟันมีข้อจำกัดของพื้นที่และแสงสว่างในการมองเห็น

การส่องกล้องรักษาคลองรากฟัน นวัตกรรมใหม่เพื่อทางเลือกที่ดีกว่า…
จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน กล้องจุลทรรศน์ได้เข้ามามีบทบาทในการรักษาทางทันตกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาคลองรากฟัน ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการรักษาคลองรากฟันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเพิ่มกำลังขยายในการมองเห็นภายในโพรงประสาทฟันและคลองรากฟันให้ชัดเจนมากขึ้น

ปัจจุบันมีการส่องกล้องเพื่อรักษาคลองรากฟัน (Dental operating microscope หรือ DOM)  เพื่อตรวจรักษาคลองรากฟัน ซึ่งเป็นนวัตกรรมของการรักษาทางด้านทันตกรรมที่เพิ่มกำลังขยายเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนมาช่วยเพิ่มศักยภาพในการรักษาคลองรากฟันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้กล้องจุลทรรศน์ทางทันตกรรมยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหาตำแหน่งคลองรากฟัน โดยเฉพาะกรณีที่โพรงประสาทฟันตีบแคบ หรืออุดตัน การส่องหารอยร้าว หรือรักษารอยทะลุในตัวฟันและรอยโรค หรือความบกพร่องอื่นๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และยังช่วยให้ทันตแพทย์สามารถปรับตำแหน่งในการทำงานให้ถูกต้องตามหลักสรรศาสตร์ได้มากขึ้น ช่วยลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ จากท่านั่งทำงานที่ไม่ถูกต้องของทันตแพทย์

 

ข้อดีการใช้กล้อง DOM ทำการรักษารากฟัน

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น เนื่องจากกล้องมีกำลังขยายที่สูง
  • ช่วยหารูเปิดคลองรากฟัน โดยเฉพาะในกรณีที่โพรงประสาทฟันตีบแคบหรืออุดตัน การส่องหารอยร้าว หรือรอยทะลุในตัวฟัน และรอยโรค หรือความบกพร่องอื่นๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

    ขอขอบคุณรูปภาพจาก : Manager Online

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest
5/5