นวัตกรรมซ่อมแซมโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยวิธีการใส่สเต็นท์

โรคหลอดเลือดหัวใจ

เรื่องโรคภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามาก มากจนกระทั่งบางทีเราก็มองไม่เห็น สมัยนี้โรคที่ยังคงเป็นลำดับต้นๆ ที่มีผู้ป่วยมากขึ้นก็ไม่พ้นโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่กำลังตัดสินใจรับการทำหัตถการ ซึ่งภายหลังจากผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยรับประทานยาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตแล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจได้ หรือไม่สามารถหยุดยั้งเส้นเลือดตีบจนถึงขั้นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดรุนแรง

– โครงค้ำยันหลอดเลือดเคลือบยา ชนิดย่อยสลายได้…
นวัตกรรมล่าสุดของการรักษา ซ่อมแซมโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยวิธีการใส่สเต็นท์ (Stent) หรือโครงค้ำยันหลอดเลือดเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้ (Bioresorbable Vascular Scaffold) เป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ มีลักษณะเหมือนกับขดลวดถ่างขยายหลอดเลือดชนิดเคลือบยา (Drug Eluting Stent) แต่สามารถสลายตัวได้ ซึ่งแพทย์จะเลือกเส้นเลือดบริเวณขาหนีบ ข้อมือ หรือแขน เพื่อเป็นเส้นเลือดนำทางไปสู่เส้นเลือดแดงที่หล่อเลี้ยงหัวใจ โดยใช้ท่อที่มีขนาดเล็กมาก มีความยืดหยุ่นสูง และมีบอลลูนติดอยู่เป็นอุปกรณ์นำท่อถ่างขยายหลอดเลือดและโครงค้ำยันหลอดเลือดเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้ เข้าไปยังบริเวณหลอดเลือดที่ตีบตัน ซึ่งเมื่อถูกฝังที่เส้นเลือดแล้ว ยาที่เคลือบไว้ก็จะค่อยๆละลายออกมาอย่างช้าๆ เพื่อไปรักษาซ่อมแซมเนื้อเยื่อของเส้นเลือดบริเวณที่เป็นปัญหา และโครงค้ำยันจะสลายตัวไปเองภายใน 2 ปี นับจากวันที่ทำหัตถการ ทำให้หลอดเลือดกลับคืนสภาพธรรมชาติโดยปราศจากโครงสร้างค้ำยัน

วิธีการรักษาโรคหัวใจด้วยการถ่างขยายหลอดเลือด เป็นเรื่องที่ทำกันทั่วไป แต่เนื่องจากเป็นวิธีที่รุกล้ำร่างกาย มีความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญมาก จึงขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแพทย์ที่ทำการรักษา

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : Medthai

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest
5/5
Targeted Therapy การรักษามะเร็งวิธีใหม่
การดูแลสุขภาพ

Targeted Therapy การรักษามะเร็งวิธีใหม่ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

Targeted Therapy การรักษามะเร็งวิธีใหม่ เป็นรูปแบบของการรักษามะเร็งรูปแบบใหม่และจะเป็นการรักษาที่สามารถจัดการได้ตรงจุด ผลข้างเคียงน้อยกว่าเดิม