อัพเดตเทรนด์ดูแลสุขภาพ  อาหารคลีน เคล็ดลับความงาม เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ สุขภาพ การดูแลสุขภาพ ข้อมูล ความรู้ สมกับชื่อเว็ปไซต์ของเรา สุขภาพดี เคล็ดลับดูแลสุขภาพ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเพื่อดูแลสุขภาพ “สุขภาพ” ที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งนั้นคุณรู้หรือไม่ว่า สุขภาพคืออะไร ? สุขภาพนั้นประกอบด้วย 3 สิ่ง คือ ความปลอดภัย (Safe) ความไม่มีโรค (Sound) ความปลอดภัยและไม่มีโรค (Whole)

สรุปการดูแลสุขภาพ

ดังนั้น คำถามที่ว่า สุขภาพคืออะไร นั้น “สุขภาพ” จึงหมายถึง ความไม่มีโรคทั้งร่างกายและจิตใจ (Soundness of or mind) องค์กรอนามัยโลกได้ให้คำนิยามคำว่า “สุขภาพ” ในความหมายที่กว้างขึ้นว่า หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต และทางสังคม ตามร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2545 ให้ให้ความหมายของคำว่า สุขภาพคืออะไร ว่า “สุขภาพ” คือภาวะที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย คือ ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีกำลัง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ ไม่มีอุบัติเหตุอันตราย มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ