เด็กหลอดแก้ว เทคโนโลยีที่ช่วยในด้านการมีบุตรยาก !!

การผสมเทียม

เด็กหลอดแก้ว (In Vitro Fertilization, IVF) คือ เทคโนโลยี ที่ช่วยในการปฎิสนธิระหว่างไข่และสเปิร์มที่ภายนอกร่างกาย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะการมีบุตรยาก ด้วยการนำไข่ออกมาจากร่างกายของฝ่ายผู้หญิงและนำเอาสเปิร์มของฝ่ายผู้ชาย มาทำการปฏิสนธิกันภายในภาชนะบรรจุของเหลว เสร็จแล้วจึงนำไข่ที่มีการปฏิสนธิแล้ว หรือ ตัวอ่อนเอ็มบริโอ(Embryo) ใส่เข้าไปยังมดลูกของฝ่ายผู้หญิง เพื่อทำให้การตั้งครรภ์นั้นสมบูรณ์ ???

คำว่า “ เด็กหลอดแก้ว ” มาจากการที่ขั้นตอนในการทำให้เกิดเด็กมีการปฎิสนธิแบบ “ In Vitro ” ที่เป็นภาษาละติน แปลว่า “ ภายนอกสิ่งมีชีวิต ” ซึ่ง InVitro โดยทั่วไปมักจะทำกันในหลอดทดลองและหลอดทดลองจะทำมาจากแก้ว จึงได้เรียกหลอดทดลองว่า หลอดแก้ว และเป็นเหตุให้เรียกเด็กที่เกิดจากขั้นตอนเหล่านี้ว่า “ เด็กหลอดแก้ว ”

ปัจจัยในการเลือกทำเด็กหลอดแก้ว (In Vitro Fertilization, IVF)  ??????

โดยจะพิจารณา จากปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะมีบุตรยากในคู่สมรส ได้แก่…

 • ฝ่ายผู้หญิงมีปัญหาเกี่ยวกับระบบท่อนำไข่ผิดปกติ เช่น ได้รับความเสียหาย, มีการอุดตัน, เคยรับการผ่าตัด เป็นต้น
 • ฝ่ายผู้ชายมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพเชื้ออสุจิหรือเชื้ออสุจิผิดปกติ เช่น มีรูปร่างผิดปกติ มีจำนวนน้อยกว่าปกติ มีการเคลื่อนไหวน้อยหรือเคลื่อนที่ได้ไม่ดี
 • ฝ่ายผู้หญิงมีปัญหาเกี่ยวกับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • ฝ่ายผู้หญิงมีปัญหาเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนรังไข่ผิดปกติ เช่น ภาวะไม่ตกไข่เรื้อรัง
 • ผ่านการทำผสมเทียมมาแล้วแต่ไม่สำเร็จ
 • มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 • มีความจำเป็นต้องใช้ไข่ที่ได้รับการบริจาคจากผู้อื่น
 • การตรวจโรคทางพันธุกรรมของบุตรก่อนเกิดโดยมีการตรวจก่อนที่จะมีการถ่ายฝากตัวอ่อนเข้าสู่มดลูก ด้วยวิธีการEmbryo Biopsy
 • การมีภาวะที่ไม่ทราบสาเหตุของการมีบุตรยาก โดยที่คู่สมรสมีความพยายามจะมีบุตรมามากกว่า 3 ปี

ขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้ว ???‍⚕️?

 1. เตรียมความพร้อมของคู่สมรส ???
 • สรุปประวัติการรักษา
 • ตรวจร่างกาย
 • ตรวจระบบฮอร์โมนรังไข่
 • ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่
 • ตรวจความแข็งแรงของเชื้ออสุจิ
 1. วางแผนและทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างแพทย์และคู่สมรส
 2. ทำการกระตุ้นรังไข่เพื่อให้มีการตกไข่และทำให้ไข่สุกในรังไข่
 3. ตรวจการเปลี่ยนแปลงของไข่ด้วยการอัลตราซาวนด์
 4. เก็บไข่ออกจากร่างกายฝ่ายหญิงพร้อมกับการเก็บเชื้ออสุจิจากฝ่ายชาย
 5. นำไข่ไปปฏิสนธิกับสเปิร์ม
 6. เพาะเลี้ยงตัวอ่อนในน้ำยาเลี้ยงให้เติบโตและแข็งแรงภายในห้องปฏิบัติการ
 7. ถ่ายฝากตัวอ่อนเพื่อฝังตัวในโพรงมดลูก
 8. ตรวจติดตามระดับฮอร์โมนของฝ่ายหญิงในระหว่างการฝังตัวของตัวอ่อนหรือการตั้งครรภ์

ระยะเวลาในการทำเด็กหลอดแก้ว ??⏲?

เด็กหลอดแก้วจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 4-6 สัปดาห์จึงจะเสร็จสมบูรณ์ โดยที่หลังจากมีการถ่ายฝากตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ทางแพทย์จะนัดมาตรวจเลือดเพื่อทดสอบการตั้งครรภ์

โอกาสสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว ????

โอกาสสำเร็จจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง โดยทั่วไปจะมีโอกาสตั้งครรภ์ที่ประมาณ 15-35 % และเด็กมีโอกาสเกิดความพิการไม่แตกต่างจากการตั้งครรภ์ โดยธรรมชาติ

การแท้งบุตรของการทำเด็กหลอดแก้ว ?❎??

ถ้าสภาพร่างกายของฝ่ายผู้หญิงที่มาทำเด็กหลอดแก้ว เด็กหลอดแก้วหากตั้งครรภ์ตามปกติแล้วมีโอกาสที่จะแท้งสูง การตั้งครรภ์ด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว เด็กหลอดแก้วนั้นจึงมีความเสี่ยงมากที่จะแท้งมากตามมาด้วย !


ขอขอบคุณรูปภาพจาก : MamaExpert

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest
5/5
diet cause ลดน้ำหนัก
ลดความอ้วน

นวัตกรรมทางการแพทย์ในปัจจุบัน ที่ช่วยลดน้ำหนักในยุคนี้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่า นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ช่วย ลดน้ำหนัก ในยุคนี้ สามารถใช้วิธีการใดได้บ้าง เพื่อให้สาวๆ หนุ่ม ได้มีรูปร่างที่ดีอย่างปลอดภัย