เทคโนโลยี ชีวภาพกับสมุนไพรไทย

เทคโนโลยีชีวภาพกับสมุนไพรไทย

ปัจจุบันโลกของเรานั้นก้าวไกล ทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ในปัจจุบันนัน เทคโนโลยี การพัฒนาในด้านต่างๆนั้นมากมาย เช่น เทคโนโลยีในด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนายา หรืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพต่าง เทคโนโลยีในด้านการแพทย์ ในการพัฒนาเพื่อรักษาโรคต่างๆ เทคโนโลยีจึงมีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนเราอย่างมาก และอีกเทคโนโลยีชีวภาพกับสมุนไพรไทยในการสกัดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ

สมุนไพรและสมุนไพรไทย คือ ผลผลิตที่ได้จากธรรมชาติ ได้แก่ พืช สัตว์ และ แร่ธาตุ ที่สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคหรือบำรุงร่างกาย เช่น ใช้กิน ใช้ทา ใช้รม เป็นต้น ซึ่งอาจจะใช้ทั้งหมด เช่น ใช้ทั้งต้น หรือแค่เฉพาะบางส่วนของผลผลิตนั้นๆเพื่อปรุงเป็นยารักษาโรค เช่น เฉพาะส่วนราก โดยอาจจะต้องผ่านกระบวนการบางอย่างก่อนนำมาใช้ เช่น บด ต้ม คั้น ตากแห้ง เป็นต้น หรืออาจจะใช้เป็นยาพิษก็ได้โดยจะเรียกว่า สมุนไพรที่มีพิษ

สมุนไพรไทย คือสมุนไพรที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในประเทศไทยหรือสามารถหาพบได้ในประเทศไทยนั่นเอง !!

ซึ่งในปัจจุบัน สมุนไพรหรือสมุนไพรไทย มักจะถูกนำมาใช้เพื่อการรักษาโรค ดังนั้น เพื่อที่จะพัฒนาความรู้และขีดความสามารถของสมุนไพรและสมุนไพรไทยให้เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการค้นหาสรรพคุณของสมุนไพรหรือสมุนไพรไทยเพิ่มเติม จากที่มีอยู่เดิมๆ มีการสกัดสารต่างๆจากสมุนไพรหรือสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค ให้บริสุทธิ์และหาโครงสร้างของสารชนิดนั้น ทำการทดลองทดสอบประสิทธิภาพในการรักษาของสารชนิดนั้น เพื่อที่จะพัฒนาเป็นเครื่องสำอางค์หรือยารักษาโรคแผนปัจจุบันต่อไป ! ยกตัวอย่างงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับสมุนไพรหรือสมุนไพรไทย เช่น

เทคโนโลยีชีวภาพในการสกัดสมุนไพรไทย

การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพวิจัยออกมาว่า สารสกัดจากต้นมะหาด สามารถยับยั้งการทำงานของ เอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase) ได้ ซึ่งเอนไซม์ตัวนี้เป็นเอนไซม์สำคัญต่อกลไกการสร้างเม็ดสีผิวของผิวหนัง และเมื่อการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase) ถูกยับยั้ง ทำให้การสร้างเม็ดสีผิวของผิวหนังลดน้อยลง จึงทำให้ผิวขาวขึ้น นั่นคือได้ ต้นมะหาดทำให้ผิวขาวขึ้นนั่นเอง ! เพราะฉะนั้นในปัจจุบันจะเห็นว่ามี ผลิตภัณฑ์ ครีมผิวขาว หรือโลชั่นหลากหลายแบบ หลายยี่ห้อ ที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาด เพื่อทำให้สีผิวขาวขึ้น และเนื่องจากสารสกัดมะหาดมาจากธรรมชาติ โอกาสที่จะเกิดอาการแพ้ของผิวหนัง จึงมีน้อยกว่าสารเคมีสังเคราะห์ทั่วๆไปนั่นเอง…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest
5/5