CataractSuite & Laser Aberrometer

เทคโนโลยีรักษาสมัยใหม่

เพราะความแม่นยํา คือหัวใจของเทคโนโลยีการรักษาต้อกระจกซึ่งเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่ได้นําร่องผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วย มีลักษณะเป็นชุดเครื่องมือ (Suite) เรียกว่า CataractSuite & Laser Aberrometer ประกอบด้วยเครื่องมือ 4 ชุดที่มีความแม่นยําในการรักษาทุกขั้นตอน ได้แก่อะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ

1.ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ วางแผนก่อนการผ่าตัด และกําหนดตําแหน่งการใส่เลนส์เทียมระบบดิจิตอล เครื่องนี้ จะช่วยในการวัดค่าต่างๆได้อย่างแม่นยําและเก็บข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการผ่าตัดอาทิ สัดส่วนดวงตา ความผิดปกติ ที่จุดศูนย์กลางรับภาพ ภาพถ่ายเส้นเลือดรอบดวงตา ค่าความโค้งกระจกตา ฯลฯ
2.เครื่องเลเซอร์ต้อกระจก (Femtosecond Laser) คุณสมบัติที่สําคัญของเครื่องนี้คือ สามารถฉายแสงเลเซอร์ลงไปบนกระจกตาตามตําแหน่งที่กําหนดไว้ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยําโดยเลเซอร์จะตัดถุงเยื่อหุ้มเลนส์ตาด้านหน้า และตัดเนื้อเลนส์ตาเป็นชิ้นเล็กไว้ล่วงหน้า เพื่อลดพลังงานที่จะใช้จากเครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และยังสามารถใช้เลเซอร์ตัดกระจกตาแทนการใช้ใบมีดได้ด้วย แพทย์จะใช้เครื่องนี้ เข้ามาช่วยเสริมในบางขั้นตอนของการผ่าตัดต้อกระจกตามวิธีมาตรฐานที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ในการสลายเลนส์ตาที่ขุ่นมัวและดูดออก

3.เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification Machine) ที่เชื่อมต่อการควบคุม กับเครื่อง Digital Marking System ที่เป็นระบบดิจิตอลช่วยให้การวางเลนส์ แก้วตาเทียมชนิดแก้สายตาเอียง แม่นยําขึ้น และฉายภาพการควบคุมขั้นตอนต่างๆ ของการผ่าตัดต้อกระจกในกล้องผ่าตัดของจักษุแพทย์ได้
4.เครื่องตรวจวัดค่าสายตาระหว่างการผ่าตัดแบบเรียลไทม์ (Laser Aberrometer) เครื่องนี้ถือเป็นไฮไลท์ของการรักษาทันสมัยและโดดเด่นด้วยความสามารถในการวัดค่าสายตาระหว่างการผ่าตัดได้ทั้งก่อนใส่ และหลังใส่เลนส์แก้วตาเทียม ช่วยในการแนะนําองศาของเลนส์ กําลังของเลนส์ และยืนยันตําแหน่งของเลนส์ได้อย่าง แม่นยําสูงสุดทําให้แพทย์สามารถเลือก เลนส์แก้วตาเทียมที่เหมาะสมกับปัญหาสายตาของผู้ป่วยแต่ละราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีค่าสายตาใกล้เคียง 0 หรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด โดยเทคโนโลยีนี้จะเพิ่มเวลาในการผ่าตัดสลายต้อกระจกอีกเพียงแค่ 1-2 นาทีเท่านั้น (จากปกติจะใช้เวลา ในการผ่าตัดประมาณ 10-20 นาที)เป็นบริการพิเศษที่ผู้ป่วยจะได้รับ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่ารักษาพยาบาลปกติแต่อย่างใดและเชื่อว่ามีประโยชน์อย่างมากในผู้ป่วยที่มีสายตาสั้น หรือยาวมาก และในผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนในการวัดเลนส์

เพราะดวงตามีความสําคัญต่อทุกชีวิต การให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ดี ที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นโลกที่สดใสได้อีกครั้งหนึ่งจึงเป็นพันธกิจสําคัญ

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : ศูนย์วิทยบริการ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest
5/5
Targeted Therapy การรักษามะเร็งวิธีใหม่
การดูแลสุขภาพ

Targeted Therapy การรักษามะเร็งวิธีใหม่ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

Targeted Therapy การรักษามะเร็งวิธีใหม่ เป็นรูปแบบของการรักษามะเร็งรูปแบบใหม่และจะเป็นการรักษาที่สามารถจัดการได้ตรงจุด ผลข้างเคียงน้อยกว่าเดิม